Димитър Вацов, Биляна Курташева и Божана Филипова ще говорят за работата на СЛС върху Кафка

Картинка

Pokana_Vreme_Matamorfoza