Камелия Спасова: Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж.П.Вернан

ЛЕКЦИЯ в рамките на програма
Advanced Academia на Център за академични изследвания София
(CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Мимесис и памет.
Платоновата миметична теория у Ж.П.Вернан

4Лектор: гл.ас. д-р Камелия Спасова

14 април 2015 (вторник) г. от 18:00 часа
Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А

Кратка информация: Платонова теория за мимесиса e разгледана от Ж. П. Вернан като обрат, променящ кадъра от религиозното представяне на невидимото към подражаване на явленията. Този обрат е свързан с промяна в сакралната функция на ритуалните фигури, изобразяващи боговете [xoanon], която разчита на диспозитивите на привилигированото знание. Промяната идва в контекста на античната класика– идолът е изнесен на площада, направен е публичен. Сакралната логика, основана на приватното, е преобразувана в логика на политическото. Този обрат е разгледан през призмата на Платоновата миметична теория и по-специално през късния диалог на Платон „Софистът“. Лекцията ще се спре на въпроса как миметичният обрат изменя модусите, през които функционират паметта и помненето. Има още

Реклами