Галин Тиханов. Современная литература: цезуры восприятия

Беседа редакции Gefter.ru с приглашенным профессором ИГИТИ НИУ ВШЭ Галином Тихановым.
Социальные ниши современной литературы и эволюция литературного процесса: возможен ли в нынешнюю эпоху революционный переворот в представлениях о функциях литературы и ее творцах?

Галин Тиханов. Световната литература: отговори от Съветска Русия

Софийски литературоведски семинар Културен център на Софийски университет

Лекция на Галин Тиханов
Световната литература: отговори от Съветска Русия

11 декември, 19.00 часа
Нова конферентна зала Ректорат, СУ

Има още

Лекция на Галин Тиханов

weltliteraturСофийски литературоведски семинар
Културен център на Софийски университет

Лекция на Галин Тиханов
Месторазположението на световната литература
The Location of World Literature

4 декември 18.00 часа
Нова конферентна зала Ректорат, СУ

Лекцията разисква отношенията между дискурсите за световна литература и модерността. Централен в изложението е и въпросът за езика и за възможностите и ограниченията, които понятието „световна литература“ предлага и налага в мисленето за литературата. Обсъждат се също напреженията и препокриванията между „световна литература“ и „сравнително литературознание“ като специфични дискурсивни полета. Говоренето за „световна литература“ се историзира, за да се дискутират в по-голяма дълбочина сегашните му предпоставки. Има още