UTCP Symposium: Bartleby and Literary Figures

Диалогът между Софийския литературоведски семинар и Центъра по философия към Токийския университет продължава с гостуването в Токио на Дарин Тенев, Камелия Спасова и Мария Калинова на колоквиуми около темите „Отново Бартълби“ и „Литературните фигури“.

Dualis

UTCP Workshop:

Bartleby Revisited

Date:
1st Session: 15:00-16:30, (Thu) December 17, 2015
2nd Session: 17:00-18:30, (Fri) December 18, 2015

Venue: Seminar Room, 2F, Bldg. 101, The University of Tokyo, Komaba

Speakers:
Kamelia Spassova (Sofia University), Maria Kalinova (Sofia University)
Kai Gohara (University of Tokyo), Futoshi Hoshino (University of Tokyo)

Literary Figures20151217181920_UTCP

Date: 13:00-17:00, Saturday, December 19, 2015
Venue: Room 1212, 1F, Bldg. 12, The University of Tokyo, Komaba

Speakers:
Darin Tenev (Sofia University) – The Philosophical Status of Literary Figures
Kamelia Spassova (Sofia University) – The History of the Term Figura in Auerbach
Maria Kalinova (Sofia University) – Human Being’s Last Word
Riyako Yamaoka (University of Tokyo) – The “Thousand Eyes” of Nietzsche according to Sarah Kofman
Hanako Takayama (University of Tokyo) – Blanchot and the Threshold of the Inaudible

Moderator: Futoshi Hoshino (University of Tokyo)

View original post

INAESTHETICS 4, Philosophy

INAESTHETICS
Edited by Wilfried Dickhoff & Marcus Steinweg

cover