International Forum “Truth and Sophistry”

Sofia Literary Theory Seminar (SLS)
University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP)

truth-and-sophistryInternational Forum “Truth and Sophistry”

Place: New Conference Room, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, SofiaTime: 14.03- 15.03.2016

The forum is open to the public. See below the detailed program.
Working language: English

Място: Нова конферентна зала (Огледаланата зала), Софийски университет
Време: 14 – 15 март 2016 г.

 

Форумът е отворен. Виж по-долу подробната програма.
Работен език: английски

Международният форум „Истина и софистика“ ще се състои на 14-ти и 15-ти март в Нова конферентна зала на Софийски университет. Форумът продължава философските срещи, организирани от Центъра по философия към Токийския университет (UTCP) и Софийския литературоведски семинар (СЛС), през 2013г. върху „Метаморфоза и катастрофа“ и през 2015 върху „Възвишеното и das Unheimliche“ (март 2015 г., София) и върху „Литературните фигури“(декември 2015, Токио). Тази година форумът ще се провежда в два модула – симпозиум, който в свободен разговор ще обсъжда темата за истината и маските на истината през диалога на Платон „Софист“ и трактата на Лонгин „За възвишеното“. Вторият модул включва две публични лекции, които ще повдигнат отново въпроса „що е философия“. Заповядайте, да чуете Коичиро Кокубун, „Косвената реч във философията – методът на Жил Дельоз“ на 14 март 2016 г. от 18 часа и Боян Манчев, „Преобръщане на времето. Глава първа“ на 15 март 2016 г. от 18 часа.

● 14th March, 14-16 h symposium on Longinus “On the Sublime“, introduction by Futoshi Hoshino
● 14th March, 18-20 h lecture by Koichiro Kokubun “Free Indirect Speech in Philosophy – The Method of Gilles Deleuze”

● 15th March, 14-16 h symposium on Plato “Sophist“, introduction by Kamelia Spassova
● 15th March, 18-20 h lecture by Boyan Manchev “The Reversal of Time. Chapter One.”

14 март 2016, 18-20 часа
Лекция на Коичиро Кокубун
„Косвената реч във философията – методът на Жил Дельоз

Моята лекция ще се развие около два въпроса: „Що е филосфия?“ и „Какво е ученето на философията?“ Последният въпрос рядко се повдига от философите. Дельоз е изключение в това отношение. Той приема този въпрос много сериозно. Според мен това сериозно отношение има нещо общо със „собствената“ му философия и философския му метод. Ще изследвам тези проблеми с оглед на „косвената реч“, която според Ален Бадиу постоянно се използва от Дельоз. В края на моята лекция ще говоря за това как „истината“, термин фигуриращ в заглавието на нашия семинар, е поместена във философската мисъл на Дельоз.

14th March, 18-20 h lecture by Koichiro Kokubun
“Free Indirect Speech in Philosophy – The Method of Gilles Deleuze”

My lecture will focus on two questions: „What is philosophy?“ and „What is the study of philosophy?“ The latter question is hardly raised by the great philosophers. Deleuze is exceptional in this respect. He took this question very seriously. And in my view, the fact that he took it seriously has something to do with his „own“ philosophy and his philosophical method. I will explore these problems from the viewpoint of the „free indirect speech“, which according to Alain Badiou is constantly used by Deleuze. At the end of my lecture, I’ll be talking about how the „truth“, a term which is in the title of our workshop, is located in Deleuze’s philosophical thought.

 

15 март 2016, 18-20 часа, лекция на Боян Манчев
“Преобръщането на времето. Първа глава”

Лекцията ще представи идеята за “преобръщане на времето” в онтологическа перспектива. Опирайки се на наратологическите си занимания от 90-те години, в този опит по философска фигурология ще се опитам да вплета в обща концептуална тъкан теми, фигури и понятия, идващи от Хераклит, Хезиод и Платон и съвременната епистемология.
“Първа глава” ще се занимава с митически идеи за биологическо време, свързани с визии за възпроизводство, както с понятията за движение, промяна и техника.
Времето на философията започва там, където философията се изправя пред чудовищната енигма на Кронос.
15th March, 18-20 h
Boyan Manchev “The Reversal of Time. Chapter One.”

Building upon his narratological theory from the 90s, Boyan Manchev will develop further the idea of reversal of time in ontological perspective. This essay in philosophical figurology will weave together themes, figures and concepts coming from Heraclitus, Hesiod and Plato with contemporary epistemology.
“Chapter One” will deal with mythical ideas of biological time, related to visions of creation and reproduction as well as to first concepts of movement, change and technique.
The time of philosophy begins where philosophy faces the monstrous enigma of Kronos.

Фейсбук на събитието

2 thoughts on “International Forum “Truth and Sophistry”

  1. Pingback: множество интересни семинари | АРУКО

  2. Pingback: Димка Гочева: да четем „Литературен вестник“ | Dualis

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s