Стоян Асенов: Битие и отсъствие

asenovСофийският литературоведски семинар
Културният център на СУ
Университетско издателство

Представяне и разговор
върху книгата на Стоян Асенов

БИТИЕ И ОТСЪСТВИЕ
Достоевски и опитът за смъртта

11 март 2015 год., сряда, 18.00 часаю
Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ
С участието на: Миглена Николчина, Калин Янакиев, Тони Николов 

Аз бях в последния миг – книгата „Битие и отсъствие. Достоевски и опитът за смъртта” (2014) е размишление върху този известѐн и узнат последен миг, анализ на граничната ситуация, свързана с преживяването на смъртта, и по-точно Има още