Наследството на лингвистиката в българската литературна теория

Научна конференция на тема:
Наследството на лингвистиката в българската литературна теория

!lagacy_lingСъбитието ще се проведе на 27 и 28 ноември 2014 г. в „Нова конферентна зала“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на конференцията са направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН, катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски” и Културния център на Софийски университет.

Четвъртък 27.11. 2014,
Нова конферентна („огледалната”) зала

→10:00 – 12:30

Откриване: Амелия Личева 

Водеща: Амелия Личева

  • Александър Панов (БАН): „Дръжте ми дискурса“ четвърт век по-късно
  • Юлияна Стоянова (СУ): Наследството на лингвистиката в българската литература
  • Мая Горчева (ПУ): Старобългаристът проф. Иван Добрев за новата българска литература, или за „безхитростната буквалност“ на филологическото
  • Регина Койчева (БАН): Роман Якобсон и предизвикателствата на старобългарското стихосложение
  • Огнян Ковачев (СУ): Език и езиково самосъзнание в беседите и трудовете на Петър Увалиев

Има още

Boyan Manchev: What Do the Things Want? Aisthetic Materialism and the Future of Performance

Date: Wed, Nov 26 2014 18:00

!boyan_matterBoyan Manchev (BUL): What Do the Things Want? Aisthetic Materialism and the Future of Performance
Lecture

Location: TQW / Studios

Free admission

In his lecture Boyan Manchev, philosophy professor at the New Bulgarian University (Sofia) and at the University for the Arts (UdK, Berlin), will propose a new articulation of the reflection on things in performance, in direct connection with the critical investigation of contemporary performance capitalism and with the perspective of the transformationist materialism. The questions to start with: What do the things want? And why should a thing perform?

Lecture in English

Part of:
SCORES N°9: no/things
www.tqw.at

Darin Tenev: How to Build Models in Literary Theory?

20141202_DarinTenevLecture by Darin Tenev
(Sofia University, Bulgaria)
„How to Build Models in Literary Theory?“

Date: 16:30-18:30, Tuesday, December 2, 2014
Venue: Collaboration Room 4, Bld. 18, The University of Tokyo, Komaba

More here!

Language: English

Organized by “Japan” Unit, Integrated Human Sciences Program for Cultural Diversity, The University of Tokyo
Co-organized by The University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP)