Лекция на Галин Тиханов

weltliteraturСофийски литературоведски семинар
Културен център на Софийски университет

Лекция на Галин Тиханов
Месторазположението на световната литература
The Location of World Literature

4 декември 18.00 часа
Нова конферентна зала Ректорат, СУ

Лекцията разисква отношенията между дискурсите за световна литература и модерността. Централен в изложението е и въпросът за езика и за възможностите и ограниченията, които понятието „световна литература“ предлага и налага в мисленето за литературата. Обсъждат се също напреженията и препокриванията между „световна литература“ и „сравнително литературознание“ като специфични дискурсивни полета. Говоренето за „световна литература“ се историзира, за да се дискутират в по-голяма дълбочина сегашните му предпоставки. Има още

Der Neue Oedipus. Theater, Begehren und Krise des Politischen

Boyan Manchev
4. Dezember 2013, 19 Uhr
 
Unstete Körper Wandering Bodies 
Vortragsabend / Evening of Talks 

 Das Bild hinter dem Bild

Abschlussveranstaltung, 4. Dezember, 19 Uhr
Der Körper als soziale Äußerung 
Body as Social Utterance 
Talk mit / with Zhao Chuan, writer/art critic/theatre director,  Shanghai  
Der Neue Oedipus. Theater, Begehren und Krise des Politischen 
The New Oedipus. Theatre, Desire and Crisis of the Political 
Talk mit / with Boyan Manchev, philosopher, Sofia/Berlin Има още