Алтюсер, Мамардашвили и проблемът за човека: едно разминаване?

Публична лекция

В рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София (CAS Sofia), подкрепена от Фондация “Америка за България” и Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.

Алтюсер, Мамардашвили и проблемът за човека: едно разминаване?

Лектор: Проф. Миглена Николчина, Катедра „Теория на литературата”,
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

19 март 2013 г. от 18.00 часа
Американски център на Столична библиотека, пл. Славейков” 4А Има още