Възможност и негативност

Публична лекция

В рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София (CAS Sofia), подкрепена от Фондация “Америка за България” и Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. 

Възможност и негативност 

Лектор: Д-р Дарин Тенев, Катедра „Теория на литературата”,
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

12 март 2013 г. от 18.00 часа
Американски център на Столична библиотека, пл. Славейков” 4А Има още