„Ион“ на Платон

Петата среща от семинара „Интелектуалците през античността“ на доц. д-р Николай Гочев е на 08 март от 18 h в 185 аудитория на Ректората. Разговорът върху Платон ще започнe Камелия Спасова с бавно четене на един от литературните му диалози с темата „Аеди, рапсоди, колесничари и пълководци в „Ион“ на Платон“, а в дискусията всеки може да подхване каквото и както мисли върху Платон.